“3 IN 1” – trzy w jednym, czyli połączenie energii odnawialnych, architektury krajobrazu i budownictwa


Głównym tematem działań  projektowych  było nabycie nowych  kompetencji zawodowych przez uczniów i nauczycieli poprzez poznanie  nowych  rozwiązań technologicznych w branżach energii odnawialnych, architektury krajobrazu i budownictwa  w krajach mobilności zawodowych.

  Zdjęcie zostało wykonane przez uczestnika mobilności, pana Karola Falkiewicza, w lutym 2019  w Bradze w Portugalii, w czasie  staży w firmach czwórki nauczycieli przedmiotów zawodowych w specjalnościach  energii odnawialnych i architektury krajobrazu.

Zdjęcie przedstawia drzewko fotowoltaiczne  produkujące energię elektryczną, które znajduje się  na skwerze miejskim w miejscowości w okolicach miasta Braga w Portugalii, stanowi przykład  nowoczesnego  rozwiązania technologicznego  w sposób zrównoważony uzupełnia architekturę tradycyjną i zabytkową. Zdjęcie to  stanowi przykład   nowoczesnego  rozwiązania technologiczno-architektonicznego łączącego branże energii odnawialnych, architektury krajobrazu i budowlaną.