30 lat z Erasmusem


Akademia WSB od ponad 20 lat jest aktywnym uczestnikiem programu Erasmus+ i realizuje zagraniczną mobilność studentów i kadry z krajami UE oraz poza UE. Uczelnia aktywnie animuje życie społeczności akademickiej poprzez organizację szeregu różnych imprez międzynarodowych tj. Erasmus Day czy International Days, które promują zagraniczną mobilność wśród studentów i kadry i ukazują korzyści jakie niesie ze sobą udział w programie Erasmus+. Zdjęcie wykonano podczas obchodów z okazji 30-lecia programu Erasmus+, jakie odbyły się w Akademii WSB w 20.04.2017r. Na zdjęciu student Akademii WSB – Bogdan, który wyjechał na studia w ramach programu Erasmus+ do Słowenii, a na ekranie telewizora wspomnienia studentki Darii z wyjazdu na praktykę do Hiszpanii.