3xD as Draw-Design and Develop


Realizacja projektu w Zespole Szkół Technicznych w Śremie przyczyniła się do promowania innowacyjnych form kształcenia zawodowego, promocji idei kształcenia ustawicznego, mobilności zawodowej.

Uczestnictwo w projekcie stanowiło naturalne rozszerzenie treści kształcenia, wzbogacenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii jak i projektowania w programach 2D i 3D, co również pozostało spójne z preferencjami uczniów i przełożyło się na podniesienie wyników egzaminacyjnych.