A new reality in Covid time


Projekt pt. “Wszyscy żyjemy w świecie cyfrowym” skierowany jest do uczniów klas licealnych. Celem projektu jest poznanie tajników pracy dziennikarskiej, rozwijanie kompetencji językowych, poznanie nowych kultur i tradycji krajów partnerskich.
Tytuł naszego projektu bardzo mocno wplata się w obecną sytuację związaną z pandemią Covid-19. Przez nią zmuszeni byliśmy realizować zadania projektowe w świecie, w którym przyszło nam żyć: z komputerami, w odizolowaniu od naszych przyjaciół i rodziny. Z wielką nadzieją czekaliśmy na wyjazd na ostatnią mobilność do Piacenzy we Włoszech, ale niestety musieliśmy ją odbyć wirtualnie. Nie było to takie samo przeżycie jak odbycie tej mobilności w rzeczywistości, ale miło było ponownie zobaczyć naszych przyjaciół z krajów partnerskich i z nimi porozmawiać. Po naszych doświadczeniach zrozumieliśmy, że najlepsze dla nas jest życie w świecie realnym, a nie wirtualnym.