A za bramą… Europa.


Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi w Inowrocławiu realizują projekt ” Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER). Nieustannie poszukują nowych rozwiązań, które przyczynią się do osiągania sukcesu przez każdego ucznia na miarę jego możliwości. Udział w projekcie jest szansą na podwyższenie kompetencji językowych  i metodycznych kadry nauczycielskiej. Pomimo trudności związanych z COVID-19 udało nam się wyjechać do Madrytu, gdzie braliśmy udział w kursie przybliżającym metodę CLIL oraz  kursie języka angielskiego. Nabyte umiejętności otworzyły nam bramę do zmian, które wykorzystamy do budowania nowoczesnej, europejskiej szkoły.