AAC jako wsparcie dla rozwoju mowy werbalnej


Jednym z elementów naszego projektu jest upowszechnienie komunikacji alternatywnej i wspomagającej wśród pracowników naszej szkoły, uczniów, rodziców oraz lokalnej społeczności. Naszym celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Mogą oni stosować piktogramy lub znaki manualne – gesty i dzięki temu mogą się porozumiewać. W bieżącym roku szkolnym wdrażamy u uczniów elementy AAC w sytuacjach naturalnych, w trakcie zabawy.