Active teachers


Aktywny nauczyciel – lepsza przyszłość to projekt realizowany przez nauczycieli z POWEREM ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku. 5 nauczycieli w trakcie job shadowing obserwowało pracę nauczycieli z Hiszpanii. 11  wzięło udział w mobilnościach w Zjednoczonym Królestwie (Lake School of English, Oxford) i w Executive Training Institute na Malcie. Doskonaliliśmy  posługiwanie się językiem angielskim oraz uczyliśmy się wykorzystania w pracy metody CLIL i narzędzi ICT. Uczymy się angielskiego bo chcemy być up-to-date, współpracować z nauczycielami ze szkół europejskich, poszerzać własne horyzonty i naszych uczniów. Pierwsze postępy po ukończonych kursach widzieliśmy podczas wizyty nauczycielek  z Hiszpanii w naszej  szkole.

Zdjęcie przedstawia nasze koleżanki podczas kursu na Malcie, jak widać radosne i dumne ze swoich postępów.