Active volunteering for all


Zdjęcie przedstawia uczestników jednej z wizyt przygotowujących, która odbyła się w Polsce w ramach realizacji ,,Active volunteering for all”. Głównym celem realizacji projektu jest stworzenie publikacji o aktywnym wolontariacie w sporcie, która zostanie zaprezentowana podczas spotkań wśród lokalnej społeczności we wszystkich z organizacji partnerskich.