Ah, te emocje :)


Zdjęcie zostało wykonane podczas warsztatów dogoterapii i TUS podczas mobilności w Polsce w kwietniu 2019 roku. Uczniowie z czterech krajów: Polski, Rumunii, Turcji i Włoch, współpracując w grupach międzynarodowych mieli za zadanie zilustrować  emocję  u człowieka i psa ukazując podobieństwa poprzez zastosowanie tych samych materiałów plastycznych. Połączenie dogoterapii z TUS miało na celu zintegrowanie grupy uczniów, którzy się nie znają, mówią różnymi językami i pochodzą z różnych kultur. Wszyscy jednak mamą cechę wspólną: czują, okazują i rozpoznają EMOCJE. Motywatorem do wszystkich podejmowanych działań podczas zajęć być PIES.