akademia nauczyciela


Tytuł projektu to: Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Projekt przewidywał szkolenie nauczycieli i wymianę doświadczeń w kształtowaniu kompetencji cyfrowych uczniów defaworyzowanych.

Nauczyciele poznali podczas szkoleń poznali aplikacje przeznaczone do nauki i terapii osób niepełnosprawnych.

Projekt wyprzedził sytuację pandemiczną, kompetencje które kształtowaliśmy z uczniami  pozwoliły na realizację zadań edukacyjnych podczas nauczania zdalnego.