Aktywni młodzi to same plusy


Projekt “Aktywność na plus” miał na celu umożliwienie wszystkim młodym ludziom zaangażowania się w budowę różnorodnej i połączonej Europy oraz promocję zatrudnienia młodych ludzi. Projekt został oparty na dialogu usystematyzowanym w postaci cyklu spotkań dyskusyjnych w dwóch miejscowościach woj. świętokrzyskiego (Kielce oraz Jędrzejów) oraz konferencji podsumowującej, w których wzięli udział młodzież oraz politycy i eksperci lokalni, krajowi, a także europejscy. Spotkania dotyczyły partycypacji obywatelskiej, przedsiębiorczości młodzieżowej oraz polityki młodzieżowej.