Album o krajach z UE dla klas I – VI


Uczniowie SP w Radomicach wzięli udział w konkursie na wykonanie albumu o wybranym kraju Unii Europejskiej biorącym udział w projektu Erasmus + ,,Rights In Sight Everyone!”: Irlandii, Finlandii, Węgier, Rumunii i Cypru. Uczniowie wykonali bardzo piękne albumy. Laureatami konkursu zostali: Wiktor Kowalski-I miejsce, Piotr Bejger-II miejsce, Gabriela Balcerowska-III miejsce.