Ale lama…!


Zdjęcie ukazujące różnorodność przyrody (fauny i flory) na ziemi gołdapskiej wykonano podczas wyjazdu do pobliskiego gospodarstwa ekologicznego “Safari”, w którym na 300 ha ziemi zgodnie żyją różne gatunki zwierząt (m.in. daniele, jelenie mandżurskie, muflony, lamy, konie kucyki, krowy, owce kameruńskie, kozy, zebry, wielbłądy oraz egzotyczne ptactwo: strusie, pawie, bażanty). Podczas międzynarodowej wymiany młodzież z Polski, Słowacji i Litwy przekonała się jak różnorodna jest Gołdap i że można żyć w zgodzie na styku kultur i narodowości, a także w zgodzie z naturą.