Angielski dla nauczycieli z naszej szkoły


Jednym z celów naszego projektu jest podniesienie kompetencji językowych wśród nauczycieli naszej szkoły. Od lutego do maja 2015r. został przeprowadzony kurs języka angielskiego skierowany do kadry Zespołu Szkół nr 10 im. ks. prof. J.Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju. W kursie wzięło udział 39 osób w tym nauczyciele, pomoce nauczyciela oraz pracownicy administracyjni. Uczestnicy kursu zostali podzielni na cztery grupy znajomości języka, od poziomu podstawowego do zaawansowego. Kurs przyczynił się nie tylko do poprawy umiejętności językowych, ale również do większej integracji naszego grona.