Animals friendly


racując nad zagadnieniem Animals Friendly przygotowaliśmy ulotki informacyjne Co robić aby pomóc zwierzętom i ulotki propagujące naszą działalność wśród społeczności lokalnej (ulotki zostały rozdane w szkole oraz na ulicach naszej miejscowości) oraz przygotowaliśmy spot filmowy, którego celem było zwrócenie uwagi ludzi na wagę problemu niewłaściwego traktowania zwierząt. Członkowie Drużyny Erasmusa odwiedzili również lokalnego lekarza weterynarii i przeprowadzili z nim wywiad, który został opublikowany na stronie naszego projektu https://europeangoodwillcup.wordpress.com/