Ankieta dotycząca krajów partnerskich projektu “Once upon an Erasmus Tale”.


W ramach Akcji 2 Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół projektu “Once upon an Erasmus Tale” przeprowadziliśmy w szkole ankietę dotyczącą wiedzy naszych uczniów o krajach partnerskich po rozpoczęciu projektu. Ankieta zostanie powtórzona na zakończenie projektu a jej wyniki zobrazują wpływ projektu na wiedzę naszych uczniów.