Apology to Ecology!


Tak spędzaliśmy czas na łonie natury podczas projektu “Apology to Ecology!”. Rozmawialiśmy o zanieczyszczaniu środowiska naturalnego, bo każdy z nas widzi potrzebę, aby zadbać o otaczającą nas rzeczywistość i podjąć realne działania, dzięki którym ludzie na całym świecie zaczną troszczyć się o środowisko. Nie ma lepszego miejsca by podejmować takie rozmowy niż środowisko naturalne!

W projekcie udział wzięło 30 Młodych z Bułgarii, Czech, Polski, Rumunii i Słowacji. Celem projektu było podniesienie świadomości młodzieży o zagrożeniach, jakie płyną z zanieczyszczonego środowiska oraz promowanie postaw proekologicznych i zrównoważonego rozwoju wśród szerokiej grupy rówieśników. Wymiana młodzieży odbyła się 20 – 28 września 2018 roku w Wierzchosławicach.