Art at All European Levels


Uczniowie i nauczyciele z siedmiu krajów uczestniczący w projekcie “Art at All European Levels”, zgłębiali wiedzę i uwrażliwiali się na wiele dziedzin sztuki.

Podczas wspólnej pracy nad projektem, w czasie wycieczek, warsztatów, gali i zabaw, uczniowie mogli zdobyć wiele praktycznych umiejętności, ale również, szlifować język angielski, uczyć się tolerancji i szacunku dla innych kultur,jak i doceniać własną tożsamość oraz nawiązać przyjaźnie na długie lata.