ART-ICT – pasja i przygoda!


Zarówno sztuka jak i nowoczesne technologie znajdują się w kręgu zainteresowań młodzieży w całej Europie, a szczególnie uczestników tego projektu. Pasją wielu młodych ludzi jest wyrażanie siebie poprzez różnorodną aktywność plastyczną, muzyczną, teatralną. Laptopy, tablety, smartfony są doskonałymi narzędziami do tworzenia sztuki w różnorodnych aplikacjach jak również dzielenia się własnymi wytworami z rówieśnikami z całej Europy. Projekt ART.-ICT-ICT HOPE ADVENTURE jest to przygoda zarówno dla młodych twórców gotowych do podejmowania nowych artystycznych wyzwań jak i zdolnych informatyków wyrażających swoją twórczą wrażliwość w świecie folderów, ikon, plików i aplikacji. Sztuka i nowoczesne technologie to pasja i wielka przygoda w jednym ujęciu!