Artykuł promujący projekt na stronie Urzędu Miasta


W ramach upowszechniania działań projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, pojawił się artykuł na stronie Urzędu Miasta Wadowice. Dotyczy on wyjazdu uczniów Zespołu Szkół w Jaroszowicach, którzy 9 maja 2021 r. przyjechali do Hiszpanii. Wraz z kolegami z partnerskiej szkoły Ave Maria Casa Madre pracowali nad przedsięwzięciem ” Moja szkoła, moje miasto, mój kraj”. To była już druga mobilność uczniów, pierwsza odbyła się w lutym 2020 r.

Więcej szczegółów na temat projektu można przeczytać na stronie szkoły www.zspjaroszowice.szkolnastrona.pl lub na blogu mobilności www.jaroszowicemobilnosc.blogspot.com