Artystyczny dialog od Dniepru do Wisłoka


Główny celem projektu: zainicjowanie nowych partnerstw, nawiązanie dialogu międzykulturowego, rozwijanie wśród młodzieży i kadry wiedzy o różnorodności kultur i języków obcych, poznanie historii, kultury i tradycji krajów partnerskich, nauka tolerancji oraz otwartości, zachęcanie do budowania klimatu zaufania i chęci współpracy, integracja uczestników wymiany, przełamywanie stereotypów, akceptowanie różnic kulturowych oraz szacunku wobec innych.