Augmentative and Alternative Communication (AAC)


Podczas pierwszego dnia pobytu w szkole zostaliśmy bardzo miło powitani. Nasz projekt ma na celu poznawanie metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Jednym z elementów jest zastosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Nauczyciele z Wielkiej Brytanii witając nas użyli piktogramów oraz zastosowali słowa polskie mile nas tym zaskakując.