Badając naszą tożsamość…


W ramach projektu „Lepsze zrozumienie kluczem do lepszej przyszłości” 10 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku uczestniczyło w tygodniowej mobilności do szkoły partnerskiej w Słowenii. Nasi gospodarze w ramach swoich zajęć wychowania fizycznego, postanowili nauczyć nas tańca Sette Passi, który wywodzi się z regionu Istria. Podstawy nie okazały się aż takie trudne