Badanie śladu ekologicznego dla miasta Akhisar


Uczestnicy mobilności programu Erasmus + wzieli udział w przeprowadzeniu ankiety na temat śladu ekologicznego wśród mieszkańców Akhisaru. Uczniowie wykonywali przydzielone zadanie w grupach międzynarodowych. Celem działania było obliczenie śladu ekologicznego dla tego miasta.Wyniki ankiet są zadziwiające.