Bajka o kotku


Zajęcia z CZYTANIA UCZESTNICZĄCEGO przeznaczone są dla dzieci niemówiących oraz z poważnymi zaburzeniami mowy. Uczniowie korzystają ze specjalnie przygotowanych książek zawierających znaki obrazkowe. Istotne jest zaangażowanie ruchowe dziecka np.: odwracanie stron, naklejania symboli. Książki dla dzieci wydawane przez wydawnictwa można wyposażyć w symbole lub tworzyć własne propozycje. Książki powinny zawierać proste ilustracje, krótkie teksty z powiększoną czcionką, powtarzający się refren. Ponieważ na rynku wydawniczym trudno o taką pozycję dlatego w ramach projektu tworzymy samodzielnie takie książeczki. W ich tworzenie angażujemy samych uczniów np. prosimy ich o wykonanie rysunków.