Bajka o Księciu i złym Smogu.


Głównym celem naszego projektu było wykształcenie u dzieci odpowiednich nawyków , a u rodziców wyrobienie przekonania o ważności aktywności fizycznej jako warunku prawidłowego rozwoju, zapobieganiu otyłości oraz wad postawy. W latach poprzednich podjęliśmy szereg działań mających na celu szeroko pojętą edukacje zdrowotną i aktywność fizyczną. I nagle okazało się, że są dni, kiedy ze względu na zanieczyszczenie powietrza musimy pozostać w przedszkolu. I naszym nowym celem stało się zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dot. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.