Be smart and creative


Be Smart and Creative

Erasmus+ „Smart Schools for Smart Age”

W projekcie tym biorą udział szkoły z Turcji, Bułgarii, Litwy, Portugalii i Polski. Jednym z głównych celów naszego projektu jest podnoszenie kompetecji językowych z wykorzystaniem technologii  komputerowej na lekcjach  języka polskiego, matematyki  i religii. Celem tego projektu jest  zmotywowanie ucznów do zwiększonej i bardziej kreatywnej pracy w szkole, a w konsekwencji  podniesienie wyników w nauce. Na jednym ze zdjęć, które wybraliśmy widoczne są hasła, a wśród nich takie jak: odpowiedzialność (responsibility), kreatywność (creativity), różnorodność (variety) i tolerancja (tolerance),  które przedstawiają główne cele i wartości jakie są rozwijane i propagowane podczas realizacji naszego projektu. Pozostałe zdjęcia przedstawiają uczniów , którzy uczestniczą w warsztatach podczas pobytu w naszej szkole w dniach 23-28 października 2019r.