‘BeActive’ czyli nasze działania w trakcie European Week of Sport


Kolejnym przedsięwzięciem w ramach naszego Projektu:” Pokonywanie przeszkód językowych dziś, drogą do naszego sukcesu w przyszłości” była realizacja założeń Europejskiego Tygodnia Sportu (European Week Of Sport) pod hasłem BeActive.

Odbyło się mnóstwo zajęć sportowych.

Oprócz zmagań sportowo-rekreacyjnych uczniowie gimnazjum uczestniczyli w zajęciach języka angielskiego, na których wzbogacili angielskie słownictwo związane ze zdrowym stylem życia oraz postępowaniem w nagłych wypadkach.

                                       koordynatorka:      Elżbieta Walas-Ptak
Grażyna Pastuszka
                                                                                                                                        Joanna Rybak