Berni nasz przyjaciel


Jednym z celów naszego projektu jest dostosowanie programów i metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych. W tym roku szkolnym w Zespole Szkół Specjalnych nr 10 im. ks. prof. J.Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju wprowadziliśmy zajęcia z dogoterapii. Podczas zajęć wykonujemy wiele zabaw i ćwiczeń, które wspomagają rehabilitację u dziecka. Zajęcia z udziałem psa wpływają również na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzenie zmysłu wzroku, węchu, dotyku i słuchu. Dogoterapia kształtuje również pozytywne emocje, rozwija empatię i eliminuje agresję u dzieci. Jest to również dobra zabawa, przynosząca dużo radości dzieciom.