Bez etykietek jesteśmy piękniejsi


Zdjęcie grupowe: Polsko-ukraińska przyjaźń, nawiązanie dialogu międzykulturowego i walka ze wszechobecnymi stereotypami to główne założenia projektu “We are not the labels!”.  Stereotypy polegają na przypisywaniu tych samych cech, zwłaszcza negatywnych, całej grupie społecznej. 26 uczestników projektu podczas 2 spotkań we Lwowie i Krakowie uczyło się jak identyfikować stereotypy, przeciwdziałać ich rozpowszechnianiu i współpracować ze sobą na rzecz rozwoju polsko -ukraińskich stosunków w przyszłości.