Bez granic!


Głównym założeniem projektu jest motywowanie uczniów do komunikacji w języku angielskim. Pracując w międzynarodowym zespole wpajamy uczniom wartości europejskie, promujemy dziedzictwo kulturowe, mamy również na uwadze kształtowanie postaw europejskich i współodpowiedzialności za kształt przyszłej Europy.