Bez ludzi się nie da


Chęć zdobycia doświadczenia, nowych umiejętności, poznania języka są jednymi z najważniejszych elementów kwalifikujących do udziału w naszych projektach mobilności w sektorze zawodowym. Umiejętność pracy w zespole jest cechą, od której zależy w jakim stopniu uda nam się to zrealizować. Przygotowanie do pracy w grupie zróżnicowanej kulturowo i językowo, złożonej z ludzi różnorodnych wiekowo i  zawodow0 rozpoczyna się jeszcze w szkole przed wyjazdem na staż podczas zajęć z opiekunami i pedagogiem. Im bardziej uda się nam otworzyć na innych ludzi, im większą motywację do nauczenia się nowych umiejętności w sobie wzbudzimy, tym lepsze osiągniemy wyniki, i tym więcej przekażemy naszym koleżankom i kolegom po powrocie do kraju. Każdy zespół czy w miejscu pracy, czy na wyjeździe, czy w szkole – jest silny siłą jednostek i współpracy między nimi.

Na zdjęciu Daniel, uczeń ZSGH w Iwoniczu-Zdroju, stażysta projektu Zawodowo doskonali,  program POWER z ekipą hotelu PortoBay Liberdade w Lizbonie.