Bioróżnorodność w Europie


Kolejnym zadaniem, które realizowali dzisiaj nasi uczniowie, było odbycie warsztatów na temat gatunkowej i ekologicznej bioróżnorodności w Europie. Na podstawie których powstała broszura, zawierająca informacje dotyczące różnic geograficznych danych krajów, oraz ich wpływu na bioróżnorodność.