Bogactwo nie tylko przyrodnicze ale i kulturowe w projekcie “Water-Woda-Wasser”.


Podczas realizacji projektu “Water-Woda-Wasser” mieliśmy okazję nie tylko zgłębiać wiedzę merytoryczną związaną z tematyką projektu, ale również poznać całe bogactwo historyczno-kulturowe naszego kraju partnerskiego – Austrii. Dzięki poznawaniu odmienności i doświadczaniu różnic, młodzież uczyła się tolerancji i umiejętności współpracy z zagranicznymi rówieśnikami, co może być wartością dodaną w ich przyszłej pracy. Na zdjęciu oficjalne powitanie austriackich uczniów i nauczycieli, w obecności Konsula Honorowego Republiki Austrii i Wiceprezydenta Gdańska.  Nie mogło również zabraknąć tańców narodowych: poloneza i walca wiedeńskiego.