Braterstwo


Braterstwo, wspólnotowość, integracja wielu środowisk to idee, które przyświecają nam podczas realizacji spotkań “Szkoła Animacji Społecznej” (SAS), którego celem jest podniesienie poziomu umiejętności podstawowych wśród osób dorosłych. Spotkania te dają nam szansę zastanowić się nad dalszymi etapami naszego życia, zbudować więzi miedzy ludzkie i pomiędzy domami Barki, organizacjami działającymi w Sieci Barka, a także rozważyć jak kształtować następnych Liderów i jak rozwijać Barkę w kolejnych latach.

Zdjęcie przedstawia Czesia i Andrzeja, uczestników Szkoły Animacji Społecznej, liderów Barki,  osoby, które podniosły się z trudnych życiowych kryzysów, a teraz na podstawie swoich życiowych doświadczeń poprzez przykład pomagają innym w rozwoju moralnym, społecznym i zawodowym w oparciu o idee pomocy wzajemnej i samopomocy.