Break the rules :)))


“International High Five: career portfolio” w wielkim skrócie to przejście szlakiem od kreatywności do przedsiębiorczości ze wskazaniem na lifelong learning.  Zdjęcie powstało podczas kręcenia szkolnego Lipdub, który był zabawą, ale i sprawdzianem szalonego i celowego współdziałania wszystkich uczniów i nauczycieli na koniec etapu związanego z prezentowaniem talentów i zainteresowań. Wszyscy łamiemy własne bariery. Na zdjęciu uczeń profilu bio-chem z nauczycielem biologii. High5!