Building Bridges


Building Bridges to projekt budowania mostów między kulturami, ludźmi o różnorodnym pochodzeniu i zróżnicowanych zainteresowaniach. Naszym głównym celem jest integracja młodzieży ze szkół w Austrii, Hiszpanii, Niemiec, Słowenii oraz Polski. Staramy się przełamywać myślenie stereotypowe oraz budować zrozumienie i szacunek wobec różnorodności panującej w dzisiejszej Europie. Wielką radość sprawia nam obserwowanie nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, które z pewnością będą trwały dłużej niż realizacja założeń programowych projektu.