Ceremonia powitalna w Liceo Fermi we Włoszech,z udziałem uczniów Chrobrego


Uczniowie naszego liceum, z nowo poznanymi przyjaciółmi z krajów partnerskich,wzięli udział w ceremonii powitalnej,która oficjalnie otworzyła pierwszą mobilność naszego projektu.