CHODŹ Z NAMI NA TRENING


Zdjęcie przedstawia wolontariuszy z Hiszpanii i Turcji, zapraszających na wspólny trening…

“Sport łączy ludzi!” (ang. Sport connect people!) to projekt, którego tytuł bezpośrednio wskazuje nam główny cel działań 🙂 Podczas licznych aktywności mających na celu przygotowanie konkretnego wydarzenia czy np. turnieju sportowego Wolontariusze mają możliwość współpracy w międzynarodowym zespole, dzięki któremu m.in. poszerzają swoją wiedzę, doskonalą umiejętności komunikacyjne, czy poznają nowe języki. Ponadto popołudniami angażują się w zajęcia pozalekcyjne i treningi sportowe, skierowanie do lokalnej społeczności. Dzięki nim nabywają nowe umiejętności i kompetencje, a także poszerzają swoją wiedzę dzięki bezpośredniej interakcji z ludźmi, tj. z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi czy seniorami.

Myślimy o przyszłości – działamy już dziś !