Chorzów/marzec 2017/ Spotkanie młodzieży – zajęcia w Koszęcinie


Po zajęciach z instruktorami Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk” mlodzież przebierała się w polskie stroje ludowe. Na zdjęciu grupa polsk-włoska w strojach z różnych regionów Polski.