Chrońmy siebie nawzajem – akcja maseczki


Projekt ,,Od wolontariusza do pracownika” realizowany przez Klub Sportowy Beniaminek 03 wpisuje się w założenia Europejskiego Korpusu Solidarności takie jak szacunek do drugiego człowieka czy chęć niesienia pomocy wszystkim, bez względu na jego wygląd, pochodzenie czy wyznanie. W dobie Covid-19 osoby biorące udział w projekcie ale i inne osoby zaangażowane w działalność Klubu postanowiły pomagać i uszyć komino-maseczki aby chronić siebie i innych przed tym niezwykle niebezpiecznym wirusem.