“Chwyć byka za rogi!”


Projekt dotyczy poznawania kultury partnerów i uczenia się kompetencji międzykulturowych. Dzięki wspólnym, zabawowym i atrakcyjnym dla młodego uczestnika działaniom,  uczniowie poznają kulturę partnerów projektu (np.Hiszpanii), specyfikę danego kraju oraz historię i tradycje jego mieszkańców. Uczą się otwartości i tolerancji do odmiennych zwyczajów i zachowań. W rezultacie, lepiej rozumieją otaczający ich świat i problemy wynikające z mieszania i przenikania się kultur w Europie.