Ciekawi świata


Zdjęcie”Ciekawi świata” z Muzeum Techniki w Berlinie w sposób symboliczny przedstawia miękkie rezultaty projektu, do których należą:  współdziałanie, radość bycia w grupie, ciekawość świata, odmienności kulturowej i nowości. Taka postawa kształtowała tolerancję wśród uczestników projektu, zrozumienie, otwartość i ciekawość otaczającego świata, rozwijała integrację międzykulturową, zachęcała do poznania nowych ludzi i miejsc. Uczniowie biorąc udział w zagranicznych praktykach doskonalili, kształcili i podnieśli jakość swoich kompetencji osobowych, zawodowych i językowych dzięki: podtrzymywaniu procesu komunikacji językowej, zniwelowaniu różnic edukacyjnych, rozszerzeniu wiadomości realioznawczych, zwiedzaniu nowych, ciekawych miejsc (program kulturowy), zwiększeniu szans na lokalnym rynku pracy (umiejętności potwierdzone certyfikatami). Udział w projekcie pomógł wyrównać różnice edukacyjne.