CLASS OF COLOURS


Podczas międzynarodowego spotkania grupy projektowej w Gimnazjum nr 1 w Lęborku, wspólnie zaprojektowaliśmy pomieszczenie szkolne, które będzie przytulną świetlicą dla uczniów.Uczniowie wykonywali różnymi technikami napisy państw uczestniczących w projekcie, które długo będą przypominały nam  o działaniach projektowych Erasmus+ w naszej szkole.