Close-up the nature!


Piękno natury znika bezpowrotnie z naszego horyzontu. Degradacja środowiska powodowana licznymi zanieczyszczeniami czy fragmentacją siedlisk przyczyniła się w ostatnich dekadach do spadku liczebności populacji owadów w całej Europie nawet o 70%. W projekcie stawiamy na praktyczne działania i eksperymentujemy z nową metodą nauczania Open Science Schooling do czego wzywa Komisja Edukacji Unii Europejskiej. W naszych działaniach odkrywamy m.in. nasze lokalne perły przyrodnicze, poznajemy bogactwo gatunkowe i uczulamy naszą społeczność na jej piękno. Do projektu zaprosiliśmy też naszych rodziców i partnerów instytucjonalnych naszej szkoły aby wspólnie z nimi podjąć wiele działań budując schronienia dla owadów zimujących w stadium imago.  Chcemy w przyszłości cieszyć się również tym cudem stworzenia i wierzymy, że nasze działania odniosą pozytywny skutek! Mamy nadzieję, iż nasze doświadczenia z nową metodą OSS wskażą również drogę innym społecznościom szkolnym jak poznawać świat.