Co to jest?


Wyjazd na “job shadowing” w ramach projektu Power “Klucze do współczesnego świata” do Havukosken koulu w Finlandii była niezwykle owocna. Dzięki cierpliwości naszych fińskich kolegów, którzy odpowiadali na tysiące naszych pytań oraz pozwolili obserwować wiele godzin lekcji, udało nam się wprowadzić metodę projektu do naszej szkoły. Na zdjęciu są efekty matematycznego projektu fińskiej szkoły związanego z wprowadzaniem wiadomości na temat brył.