Coaching workshops


26 listopada grupa nauczycieli Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach (uczestnicy projektu Erasmus +) wzięła udział w warsztatach coachingu. Nauczyliśmy się, że stosowanie coachingu w szkole może mieć korzystny wpływ dla wszystkich uczestników procesu edukacji w następujących aspektach: rozwój kompetencji własnych, wzrost motywacji, nowa postawa wobec ucznia, profilaktyka wypalenia zawodowego, wzmacnianie relacji z uczniami, koncentracja na mocnych stronach ucznia, koncentracja na rozwiązaniach, a nie na problemie, możliwość systematycznej autorefleksji nad jakością własnej pracy.