Connecting people… at Primary School in Katowice


Najpierw nauka języka kroczyła pewnymi krokami, dziarsko do przodu w Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach. Potem nauczycielki same  zaczęły doskonalić swoje umiejętności i nauka już była szybka jak Super Express. Ale dopiero kosmicznego wymiaru wszystko nabrało, gdy dołączyli się do lekcji uczniowie wykorzystujący nowoczesne technologie. Już nie chodzą z głową w chmurach, ale umieszczają tam swoje pliki…. Teraz wszyscy czerpiemy wiele satysfakcji z innych ciekawszych lekcji.