Czas w ubraniach zaklęty


W projekcie wymiany młodzieży dotyczącym Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego wzięła udział młodzież z Torunia (OHP), Litwy i Łotwy. W czasie spotkania w Toruniu młodzi ludzie mieli okazję dyskutować czym dla nich jest dziedzictwo kulturowe, odwiedzili lokalne instytucje kultury tj. Muzeum Piśmiennictwa i Druku, Zamek Krzyżacki czy Muzeum Etnograficzne, w którym uczestniczyli w warsztatach z tańca ludowego oraz ubioru. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że dziedzictwo to również przedmioty codziennego użytku, wzornictwo z jakiego czerpią współcześni projektanci.