Czuć się jak u siebie


Jesteśmy w Unii Europejskiej. To jesteśmy w Unii Europejskiej, a dokładniej w Portugalii.
Jak widać, zadowoleni.  Czujemy się jak u siebie. Spotykamy ludzi z innych krajów: z Rumuni, Węgier, Łotwy, Turcji. Sporo tu obcych…Obcych? Takie określenie nie pojawiło się. Tu wszyscy to NASI. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Pojechaliśmy ponad 3000 km, żeby poczuć, co to znaczy być w Unii Europejskiej. Różnorodność społeczna jest tu  czymś normalnym.  Nasza nowa perspektywa – wrzesień 2021 w Polsce….